GRATIS VERZENDING VANAF €75,- (NL)

Privacy Policy

Privacy Policy

Dit is de privacy policy van COEF Online B.V. (hierna "NITTEN"). Uw veiligheid en privacy staan hoog in het vaandel bij NITTEN. NITTEN handelt altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Bij NITTEN staat privacy hoog in het vaandel en in deze privacy policy worden de verschillende manieren waarop NITTEN gegevens verzamelt en de doeleinden waarvoor gegevens kunnen worden gebruikt, besproken.

Voor gebruikers onder de 16 jaar is toestemming nodig van een ouder/voogd voordat een order geplaatst kan worden via www.NITTEN.nl. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via webshop@nitten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Deze privacy policy is alleen van toepassing voor www.NITTEN.nl. NITTEN is niet verantwoordelijk voor persoonlijke informatie die gedeeld wordt aan derden via onze website.

1. Verzamelende gegevens en doeleinde verwerking

NITTEN verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Bankrekeningnummer

NITTEN verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten voor de hieronder genoemde doeleinden.

Doeleinden:

- Om onze diensten te verlenen en te factureren
- Om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze website
- Om uw bestellingen af te handelen en u te informeren over het verloop daarvan
- Om met u te communiceren (waaronder het verzenden van berichten)
- Om analyses uit te voeren voor rapportage doeleinden
- Om onze diensten op uw wensen af te stemmen
- Om onze diensten te optimaliseren
- Om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven
- Om u te informeren over producten, evenementen, aanbiedingen en acties van NITTEN
- Om gepersonaliseerde reclame te tonen
- Om u digitale kassabonnen te verzenden per e-mail indien u dit heeft aangegeven
- Om te controleren of u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen alsmede ter controle van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst
- Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren
- Om uw identiteit te verifiëren en fraude tegen te gaan

 2. Pin / Creditcard Betalingen

Ten behoeve van het afwikkelen van uw aankopen met een pinpas of creditcard in de webshop, verwerken wij de volgende gegevens:

- Transactiegeschiedenis
- Locatie & tijd

Wij maken gebruik van een derden voor de verwerking van alle betalingen. Informatie van uw pinpas/creditcard worden nergens opgeslagen op de website.

3. Gebruik van NITTEN webshop

Bezoek aan de website

Als u de NITTEN website bezoekt, verzamelen wij door middel van cookies bepaalde gegevens over u. Dit doen wij onder andere om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verhogen en om de website te beveiligen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De tool Hotjar wordt gebruikt om inzicht te krijgen in het gedrag van de bezoekers op de website. We kunnen zien waar bezoekers op de website klikken en hoe er verder door de bezoekers op de website bewogen wordt, zoals scrolldiepte en muisbewegingen. Deze gegevens worden volledig geanonimiseerd en zijn dus niet naar personen te herleiden.

Bezoek aan website met Mijn Account

Een Account maakt het gebruik van de webshop gemakkelijk en handig. Ten behoeve van het gebruik van uw Account verwerken wij de volgende gegevens:

- E-mailadres
- Naam, adres en woonplaats
- Telefoonnummer
- Klikgedrag
- Transactiegeschiedenis
- Duur en tijdstip van het bezoek
- Inloggegevens
- Bank- en betaalgegevens indien een aankoop wordt gedaan
- Gekochte producten

4. Social media

NITTEN is op verschillende sociale media aanwezig, zoals Facebook, Instagram en Pinterest om u te kunnen blijven inspireren. Als u NITTEN volgt via sociale media, of communiceert met of over NITTEN via sociale media, verwerken wij de volgende gegevens zodat wij de inhoud van onze sociale media activiteiten voor onze klanten zoveel mogelijk kunnen optimaliseren:

- Profielinformatie van het betreffende sociale medium
- De bekeken en geplaatste content en berichten met betrekking tot NITTEN
- In het platform opgeslagen metadata
- Bij een deelname aan een actie of prijsvraag kunnen aanvullende gegevens worden verzameld, waarover u voor deelname wordt geïnformeerd

 5. Klantenservice

Als u contact opneemt met of gebruik maakt van de diensten van NITTEN Klantenservice, verzamelen wij de volgende gegevens om op uw klacht, verzoek of vraag zo goed mogelijk te kunnen reageren:

- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Inhoud correspondentie
- Naam, adres en woonplaats

6. Informatie over de diensten van NITTEN

NITTEN nieuwsbrief

Indien u dat wenst ontvangt u periodiek de nieuwsbrief van NITTEN per e-mail. De nieuwsbrief bevat informatie over producten, diensten en evenementen van NITTEN en is zoveel mogelijk toegespitst op uw interesses en voorkeuren wanneer die bij ons bekend zijn.

Wij kunnen uw e-mailadres gebruiken om informatie te verzamelen over uw gedrag op onze website. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien of u via onze nieuwsbrief doorklikt naar de website en kunnen wij u herkennen als u onze website bezoekt door middel van een tracking-link. Wij kunnen hierdoor volgen welke acties u neemt vanuit de e-mail. 

Als u de nieuwsbrief van NITTEN ontvangt, verzamelen wij de volgende gegevens:

- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- Geboortedatum (optioneel)
- Klikgedrag e-mail

Als u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich onderaan de nieuwsbrief afmelden.

7. Verstrekking gegevens aan derden

NITTEN geeft de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten. Zo maakt NITTEN gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal betalingen in de webshop en geven we uw gegevens door aan de postbezorger om de bestelling te bezorgen.

Verder zullen de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekt worden, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij NITTEN opvraagt. In dat geval is NITTEN wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

7.1. Beveiliging

NITTEN heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of oneigenlijke verwerking. Zo krijgen alleen de noodzakelijke personen toegang tot persoonlijke gegevens, de toegang tot de gegevens is afgeschermd en de veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd.

De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. De gebruikersdata worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Slechts een selecte groep medewerkers heeft op basis van zijn of haar functieprofiel toegang tot de klantendata. De medewerkers die toegang hebben tot de klantendata worden vooraf getraind en geïnstrueerd hoe met deze data om te gaan en er rust een geheimhoudingsplicht op hen.

8. Inzage en correctie

Als u wilt weten welke gegevens NITTEN over u heeft vastgelegd of als u gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u niet via uw Mijn Account kunt wijzigen, kunt u contact opnemen met NITTEN via onze Klantenservice.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op de NITTEN website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

9. Bewaartermijn

NITTEN bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de wet niet langer dan noodzakelijk in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

10. Contact

Mocht u nog vragen hebben over dit privacy statement dan kunt u contact opnemen met NITTEN klantenservice.